منوی دسته بندی

استخدام

کاشی مریم میبد به منظور تامین نیروی انسانی خود در طرح توسعه استخدام می کند :

مفتخریم از طریق تکمیل فرم زیر درخواست همکاری شما را با شرکت مریم میبد داشته باشیم:
1- پرس و درایر
2- خط لعاب
3- چاپ دیجیتال
4- لعابسازی
5- ال جی وی
6- کوره
7- بسته بندی
8-کنترل کیفیت
9-خدمات
10-راننده لیفتراک
11- برق
12- الکترونیک
13- سرویس و نگهداریحقوق و مزایا بالاتر از قانون کار
بیمه تامین اجتماعی
سه شیفت
پرداخت حقوق به وقت
سرویس و ایاب و ذهاب